Klicka på den röda kvadraten och håll den.

Flytta runt den utan att krocka med de blå.

Rör inte den svarta ramen.

Klarar Du mer än 18 sekunder är Du bra!.


Det påstås att framtida piloter
i Amerikanska flygvapnet måste
klara sig i minst 2 minuter...